kanav003

kanav003

今治气药,借鸡舌香名,方者至多,亦以鸡舌香善疗气也。今牛、羊诸角,但杀之者,听之皆有声,不必专羚角也,自死角则无声矣。

又以细如人指,长四、五寸,蹙文细者,为堪用。 而陈藏器《拾遗》别两种仙人杖∶一种是枯死竹竿之色黑者,一种是菜类,并此为三物,而同一名也。

当觉口面急,头中有虫行,额及手足有赤色处,如此并是瘥候。许慎注《说文解字》云∶,大羊而细角。

又以细如人指,长四、五寸,蹙文细者,为堪用。观今市货者,与《尔雅》所谓羊,陶注所谓山羊,唐注所谓山驴,大都相似。

既所禀不同,复售者多,而取者速,是以黄熟不待其稍成,栈沉不待似是,盖趋利戕贼之深也。唐注以一边有蹙文,又疏慢者,为山驴角。

一说谷田久废必生构。当汲取水底甘辛者。

Leave a Reply